Úprava výkladců a označení na fasádě Knihkupectví Velehrad, 2010
nerealizováno

stávající stav