Sborník textů ke konferenci Dokumentace umění
5. 12. 2012, FUD UJEP, Ústí nad Labem
autoři textů: Hana Buddeus, Vladimír Havlík, Jiří Kovanda, Jan Mlčoch, Tomáš Pospiszyl, Tomáš Ruller, Miloš Šejn
12 x 18 cm, lepená vazba, 136 stran
písma PM PMincho, PS PGothic
FUD UJEP 2013 (Kancelářská práce)

performance.ffa.vutbr.cz/ARCHIV/PDF/dokumentace_umeni.pdf