Josef Duchan: V priamom prenose (LIVE)
galerie na Západnej terase Bratislavského hradu, 23. 5.–11. 6. 2018
typografie z upravených znaků písma Input Mono, tiskoviny
2018

  foto Lucia Horváthová